Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2011

asiek

werq, kakulak und aj <3


weronika czyta naszą rozmowę więć wie co to znaczy nuda, dziwko !!!!
Reposted bykiks kiks
Reposted fromrapnyc rapnyc viasercotrzaski sercotrzaski
asiek
8199 1e89
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viasercotrzaski sercotrzaski
asiek
8159 60a9
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viasercotrzaski sercotrzaski
asiek
5675 df72
Reposted fromdariankaxd dariankaxd viasercotrzaski sercotrzaski
asiek
Beż żadnych zasad, bez przysiąg, róbmy to jak nam się podoba
— Bob Marley
Reposted fromplumose plumose viasercotrzaski sercotrzaski
asiek
to jest zaciekwieste
— asiek <3
Reposted fromkiks kiks
asiek
2169 07f8
Chcę stylizowany rower.
Reposted fromsoupdujour soupdujour viasercotrzaski sercotrzaski
asiek

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viasercotrzaski sercotrzaski
asiek
asiek
1802 eeb4
Reposted fromyoursovest yoursovest viasercotrzaski sercotrzaski
asiek
3890 5606
Wciąż ochota na pastele i perełki.
Reposted fromsoupdujour soupdujour viasercotrzaski sercotrzaski
asiek
asiek
0381 2985

Jutro będzie pastelowo i różowo. Różowo szczególnie.

Reposted fromsoupdujour soupdujour viasercotrzaski sercotrzaski
asiek
0850 f5c1
Reposted fromretaliate retaliate viasercotrzaski sercotrzaski
asiek

'I czasem przychodzi taki moment w życiu człowieka, że trzeba zrezygnować, zapomnieć, pójść na przód. i nieważne, jak cholernie by ci zależało, jak trudne by to było. Po prostu trzeba.'

Reposted frommorfine morfine viasercotrzaski sercotrzaski
asiek
4425 0a0d
Reposted fromczaiszmala czaiszmala viasercotrzaski sercotrzaski
asiek
asiek
0077 9e3c
Reposted fromRedPenny RedPenny viasercotrzaski sercotrzaski
asiek
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viasercotrzaski sercotrzaski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl